ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА

Универзитет у Новом Саду, Централна Зграда
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

ЈУП Истраживање и развој

ЛОКАЦИЈА

Нови Сад

ГОДИНА

2011. – 2013.

ПОВРШИНА

8.003m2