CENTRALNA ZGRADA UNIVERZITETA

Univerzitet u Novom Sadu, Centralna Zgrada
Glavni izvođač mašinskih i električnih instalacija
INVESTITOR

JUP Istraživanje i razvoj

LOKACIJA

Novi Sad

GODINA

2011. – 2013.

POVRŠINA

8.003m2