TIGAR TYRES – PROIZVODNA HALA I MAGACIN SIROVINA

GLAVNI IZVOĐAČ
LOKACIJA

Pirot

GODINA

2014.

POVRŠINA

75.000 m2