PHARMASWISS

Fabrika čvrstih farmaceutskih proizvoda i skladište lekova
GENERALNI IZVOĐAČ
LOKACIJA

Beograd-Zemun

GODINA

2011. – 2013.

POVRŠINA

17.000m2

INVESTITOR

Pharmaswiss / Valenta