PALATA PRAVDE

PALATA PRAVDE – kompletna rekonstrukcija
Glavni izvođač mašinskih i električnih instalacija
INVESTITOR

Ministarstvo Pravde

LOKACIJA

Beograd

GODINA

2017. – 2019.

POVRŠINA

29.000m2