MITAS

Proširenje postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju pneumatika
GENERALNI IZVOĐAČ
INVESTITOR

Mitas – Trelleborg

LOKACIJA

Ruma

GODINA

2017. – 2018.

POVRŠINA

9.706m2