MITAS

GLAVNI IZVOĐAČ INSTALACIJA
LOKACIJA

Ruma

GODINA

2018.

POVRŠINA

9.700 m2