JDP

Jugoslovensko dramsko pozorište
Glavni izvođač mašinskih i električnih instalacija
INVESTITOR

Grad Beograd

LOKACIJA

Beograd

GODINA

1998. – 2003.

POVRŠINA

7.000m2