JOKEY

Fabrička hala za proizvodnju plastične ambalaže
Glavni izvođač mašinskih i električnih instalacija
INVESTITOR

Jokey

LOKACIJA

Nova Pazova

GODINA

2018. – 2019.

POVRŠINA

10.631m2