JAVNI OBJEKTI

PALATA PRAVDE
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI
NARODNI MUZEJ
CENTRALNA ZGRADA UNIVERZITETA U NOVOM SADU