GALENIKA

Fabrika čvrstih farmaceutskih proizvoda
Glavni izvođač mašinskih i električnih instalacija
INVESTITOR

Galenika

LOKACIJA

Beograd-Zemun

GODINA

2009. – 2010.

POVRŠINA

10.500m2