FABRIKA VETROGENERATORA

Fabrika Vetrogeneratora – rekonstrukcija sistema za klimatizaciju i ventilaciju
Glavni izvođač mašinskih i električnih instalacija
INVESTITOR

Siemens

LOKACIJA

Subotica

GODINA

više projekata

POVRŠINA

?