FABRIKA VETROGENERATORA

GENERALNI IZVOĐAČ INSTALACIJA
LOKACIJA

Subotica

GODINA

2014.

POVRŠINA

45.000 m2