FABRIKA DEČJE HRANE

Fabrika za proizvodnju dečje hrane
GENERALNI IZVOĐAČ
INVESTITOR

Fabrika dečje hrane, NELT

LOKACIJA

Beograd

GODINA

2017. – 2018.

POVRŠINA

13.000m2