COOPER TIRE & RUBBER COMPANY

Novi pogon za proizvodnju pneumatika za motorna vozila
GENERALNI IZVOĐAČ
INVESTITOR

Cooper Tire & Rubber Company Serbia

LOKACIJA

Kruševac

GODINA

2019. – 2020.

POVRŠINA

50.000m2