CONTITECH FLUID

Novi proizvodni pogon za proizvodnju cevi za automobilsku industriju
GENERALNI IZVOĐAČ
INVESTITOR

Contitech Fluid Serbia doo

LOKACIJA

Subotica

GODINA

2016. – 2017.

POVRŠINA

18.200m2