Bizerba

Proizvodni kompleks bizerba
GENERALNI IZVOĐAČ
INVESTITOR

Bizerba

LOKACIJA

Valjevo

GODINA

2022-2023

POVRŠINA

12.000m2