O NAMA

Termoinženjering je vodeći mašinski, elektro i generalni izvođač u Srbiji. Priznat je kao pouzdan i stručan izvođač koji pruža potrebnu veštinu, stručnost i ljudske resurse neophodne za ispunjavanje zahteva današnjih “brzih” projekata. Od svog osnivanja do danas Termoinženjering je neprestanim rastom i širenjem svojih poslovnih aktivnosti postao jedna od vodećih kompanija u oblasti izvođenja složenih sistema, izgradnje zahtevnih industrijskih, poslovnih i javnih objekata i siguran partner domaćim i stranim investitorima.

Termoinženjering pruža usluge izvođenja mašinskih i elektro sistema i instalacija, ali se još češće u poslednje vreme pojavljuje kao Generalni izvođač kompletnih projekata kroz ugovore „Projektovanje i izgradnja“, odnosno ugovore po sistemu „Ključ u ruke“.

Termoinženjering izvodi projekte kompletnih industrijskih postrojenja i poseduje neophodne licence Ministarstva građevine za izgradnju objekata procesne industrije.

Termoinženjering je osnovan 1985. godine u Beogradu i jedno je od najstarijih privatnih preduzeća u svojoj oblasti u Srbiji.

Termoinženjering je od početka, baveći se distribucijom i prodajom opreme, razvijao uspešnu saradnju sa poznatim inostranim firmama u oblasti KGH i automatizacije: Trane, McQuay, Daikin, Evapco,  Liebert Hiross, Emerson Network Power, Staefa Control System, Siemens, Condair.

Kao benefit saradnje sa tako uspešnim i naprednim partnerima inženjeri Termoinženjeringa su se u proteklih 35 godina redovno obučavali i kroz specijalizovane obuke sticali znanja i kompetencije na osnovu kojih je kompanija rasla i širila svoje aktivnosti i na druge tržišne segmente, koji su polako preuzeli primat u poslovanju kompanije. Najpre se kompanija razvijala u pravcu izvođenja mašinskih instalacija i sistema i sistema automatskog upravljanja, a nešto kasnije i elektroinstalacija.

Termoinženjering se tokom 35 godina rada razvio najpre u lokalnog lidera u oblastima izvođenja složenih mašinskih i električnih instalacija i sistema, a onda i uglednog Generalnog izvođača kompletnih radova, uključujući i arhitektonsko-građevinske radove, na zahtevnim industrijskim projektima i javnim objektima. Na taj način je Termoinženjering postao speman da odgovori i najkomplikovanijim zahtevima izgradnje složenih industrijskih i javnih objekata i sistema i takvi projekti već godinama predstavljaju osnovni i najveći deo poslovanja kompanije.

Naša misija je stvaranje dodatne vrednosti za naše klijente razumevanjem njihovih mogućnosti i potreba, procesa i kadrovskog potencijala tako da i oni mogu zadobiti poverenje svojih kupaca i kontinuirano poboljšavati kvalitet sopstvenih proizvoda.

Takvo opredeljenje zahteva od svih članova Termoinženjeringovog tima da u procesu ugovaranja, realizacije, isporuke i održavanja, u svim segmentima rada, uključujući kvalitet, bezbednost, zdravlje, ekološku i socijalnu odgovornost, upotrebljavaju sve svoje veštine i znanja.

Etika i samostalnost

Naša etika je zasnovana na integritetu, samostalnosti i nezavisnosti kompanije i onih koji u njoj rade. Jasno utvrđena politika kvaliteta, politika zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i njihova usaglašenost sa svetskim zahtevima i standardima integrisanog sistema menadžmenta je garant naše legitimnosti, očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Poverenje korisnika

Sticanje i očuvanje poverenja korisnika postižemo jasno definisanim kvalitetom, usaglašenim sa zakonima, standardima i dugogodišnjom dobrom praksom kako našom tako i naših stalnih dobavljača, kao i potpunim ostvarenjem utvrđenih ciljeva.

Odnos prema klijentima

U svakom delu sveta, nezavisno od kulturoloških razlika, naši unutrašnji i spoljni odnosi su zasnovani na poštovanju prema ljudima, njihovom talentu i trajnim doprinosima.

Zajednički duh i organizacija

Naš duh zajedništva je ukorenjen u znanju, čvrstini, osećaju posvećenosti svih zaposlenih ostvarenju ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Mi učimo iz svake situacije i širimo saznanja u cilju poboljšavanja individualnog i kolektivnog iskustva i u cilju jačanja potencijala preduzeća.

Ponuda

Nastojimo da svoju ponudu na tržištu redovno unapređujemo radi opšteg poboljšanja u poslovanju i u uslovima za ljude.

Tehnički i tehnološki napredak nam pomažu da napredujemo u znanju i inovacijama, a u cilju poboljšanja naših proizvoda i pružanja kvalitetnijih usluga.

Termoinženjering je uveo i sprovodi integrisani sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001, zaštitom životne sredine prema ISO 14001 i bezbednošću i zdravljem na radu prema ISO 45001.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2016. godine izdaje rešenje kojim se utvđuje da Termoinženjering ispunjava uslove za dobijanje licence za izvođenje radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove gređevinarstva, ili nadležni organ autonomije pokrajina.