PROIZVODNJA ELEKTROORMANA

U okviru Termoinženjeringa posluje radionica za proizvodnju razvodnih elektroormana. Proces proizvodnje obavljaju 2 inženjera tehničke pripreme i 12 tehničara.

Projektovanje razvodnih ormana i izrada tehničke dokumentacije se obavlja u programskim paketima Autocad Electrical iePlan.

U radionici se izrađuje široka paleta niskonaponskih razvodnih ormana (<1.000V):

 • Niskonaponska razvodna postrojenja (do 4.000 A)
 • Razvodni ormani za distribuciju električne energije
 • Razvodni ormani za napajanje tehnološke i procesne opreme
 • Razvodni ormani za napajanje opštih potrošača
 • Razvodni ormani elektromotornog pogona
 • Razvodni ormani automatskog upravljanja.

Procedure za proizvodnju i ispitivanje razvodnih ormana koje su sastavni deo dokumentacije kvaliteta Termoinženjeringa obezbeđuju visok kvalitet proizvoda i štedljivost. Svaki razvodni orman podleže radioničkom ispitivanju u skladu sa standardom IEC 61439 i o tome Termoinženjering izdaje uverenje o usaglašenosti sa standardom.

Ormani proizvedeni u radionici Termoinženjeringa poseduju tipski atest – sertifikat koji omogućava nesmetani uvoz i ugradnju ormana na teritoriji RuskeFederacije (GOST-R sertifikati).

Prilikom izrade elektroormana, koristi se niskonaponska oprema vodećih svetskih proizvođača: Siemens, ABB, Schneider Electric.

REFERENCE
 • Nestle, Surčin
 • Boysen Abgassysteme, Subotica
 • Cooper Tire, Kruševac
 • Tigar Tyres, Pirot
 • Jokey, Nova Pazova
 • Fabrika dečje hrane, Dobanovci-Beograd
 • Palata pravde, Beograd
 • Purna pharmaceuticals, Belgija
 • Trenker Pharmaceuticals, Belgija
 • Trelleborg, Ruma
 • Aspectus Pharma, Skoplje, Makedonija
 • Contitech fluidi, Subotica
 • Pharma Swiss, Beograd
 • Galenika, Beograd
 • Novartis, Rusija
 • Valenta, Rusija
 • HE Zvornik, Zvornik
 • Siemens fabrika vetrogeneratora, Subotica
 • Muzej savremene umetnosti, Beograd
 • Narodni muzej, Beograd
 • Hotel Meriot, Beograd