TIGAR TYRES – ПРОИЗВОДНА ХАЛА И МАГАЦИН СИРОВИНА

Нова производна хала и магацин сировина за производњу пнеуматика за моторна возила
ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ
ИНВЕСТИТОР

Tigar Tyres

ЛОКАЦИЈА

Пирот

ГОДИНА

2013. – 2014.

ПОВРШИНА

73.000m2