PHARMASWISS

Фабрика чврстих фармацеутских производа и складиште лекова
ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ
ЛОКАЦИЈА

Београд-Земун

ГОДИНА

2011. – 2013.

ПОВРШИНА

17.000m2

ИНВЕСТИТОР

Pharmaswiss / Valenta