Нестле

Производни објекат Нестле ПМБС
ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ
ИНВЕСТИТОР

Nestle Adriatic S

ЛОКАЦИЈА

Сурчин

ГОДИНА

2022-2023

ПОВРШИНА

32.000m2