MITAS

Проширење постојећег производног погона за производњу пнеуматика
ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ
ИНВЕСТИТОР

Mitas – Trelleborg

ЛОКАЦИЈА

Рума

ГОДИНА

2017. – 2018.

ПОВРШИНА

9.706m2