JOKEY

Фабричка хала за производњу пластичне амбалаже
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

Jokey

ЛОКАЦИЈА

Нова Пазова

ГОДИНА

2018. – 2019.

ПОВРШИНА

10.631m2