COOPER TIRE & RUBBER COMPANY

Нови погон за производњу пнеуматика за моторна возила
ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ
ИНВЕСТИТОР

Cooper Tire & Rubber Company Serbia

ЛОКАЦИЈА

Крушевац

ГОДИНА

2019. – 2020.

ПОВРШИНА

50.000m2