CONTITECH FLUID

Нови производни погон за производњу цеви за аутомобилску индустрију
ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ
ИНВЕСТИТОР

Contitech Fluid Serbia doo

ЛОКАЦИЈА

Суботица

ГОДИНА

2016. – 2017.

ПОВРШИНА

18.200m2