BOYSEN ABGASSYSTEME

Фабрика за производњу издувних система за моторна возила
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

Boysen Abgassysteme

ЛОКАЦИЈА

Суботица

ГОДИНА

2019. – 2020.

ПОВРШИНА

38.000m2