ЈДП

Југословенско драмско позориште
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

Град Београд

ЛОКАЦИЈА

Београд

ГОДИНА

1998. – 2003.

ПОВРШИНА

7.000m2