ФАБРИКА ДЕЧЈЕ ХРАНЕ

Фабрика за производњу дечје хране
ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ
ИНВЕСТИТОР

Фабрика дечје хране, НЕЛТ

ЛОКАЦИЈА

Београд

ГОДИНА

2017. – 2018.

ПОВРШИНА

13.000m2