ФАБРИКА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

Фабрика Ветрогенератора – реконструкција система за климатизацију и вентилацију
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

Siemens

ЛОКАЦИЈА

Суботица

ГОДИНА

више пројеката

ПОВРШИНА

?