ПАЛАТА ПРАВДЕ

ПАЛАТА ПРАВДЕ – комплетна реконструкција
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

Министарство Правде

ЛОКАЦИЈА

Београд

ГОДИНА

2017. – 2019.

ПОВРШИНА

29.000m2