МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Музеј Савремене Уметности – комплетна реконструкција
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

Музеј Савремене Уметности

ЛОКАЦИЈА

Београд

ГОДИНА

2016. – 2017.

ПОВРШИНА

6.142m2