ГЛАВНИ ПОШТАНСКИ ЦЕНТАР

Главни поштански дистрибутивни центар
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

ЈП Пошта Србије

ЛОКАЦИЈА

Београд-Земун

ГОДИНА

2010. – 2013.

ПОВРШИНА

28.000m2