ГАЛЕНИКА

Фабрика чврстих фармацеутских производа
Главни извођач машинских и електричних инсталација
ИНВЕСТИТОР

Галеника

ЛОКАЦИЈА

Београд-Земун

ГОДИНА

2009. – 2010.

ПОВРШИНА

10.500m2