О НАМА

Термоинжењеринг је водећи машински, електро и генерални извођач у Србији. Признат је као поуздан и стручан извођач који пружа потребну вештину, стручност и људске ресурсе неопходне за испуњавање захтева данашњих “брзих” пројеката. Од свог оснивања до данас Термоинжењеринг је непрестаним растом и ширењем својих пословних активности постао једна од водећих компанија у области извођења сложених система, изградње захтевних индустријских, пословних и јавних објеката и сигуран партнер домаћим и страним инвеститорима.

Термоинжењеринг пружа услуге извођења машинских и електро система и инсталација, али се још чешће у последње време појављује као Генерални извођач комплетних пројеката кроз уговоре „Пројектовање и изградња“, односно уговоре по систему „Кључ у руке“.

Термоинжењеринг изводи пројекте комплетних индустријских постројења и поседује неопходне лиценце Министарства грађевине за изградњу објеката процесне индустрије.

Термоинжењеринг је основан 1985. године у Београду и једно је од најстаријих приватних предузећа у својој области у Србији.

Термоинжењеринг је од почетка, бавећи се дистрибуцијом и продајом опреме, развијао успешну сарадњу са познатим иностраним фирмама у области КГХ и аутоматизације: Trane, McQuay, Daikin, Evapco, Liebert Hiross, Emerson Network Power, Staefa Control System, Siemens, Condair.

Као бенефит сарадње са тако успешним и напредним партнерима инжењери Термоинжењеринга су се у протеклих 35 година редовно обучавали и кроз специјализоване обуке стицали знања и компетенције на основу којих је компанија расла и ширила своје активности и на друге тржишне сегменте, који су полако преузели примат у пословању компаније. Најпре се компанија развијала у правцу извођења машинских инсталација и система и система аутоматског управљања, а нешто касније и електроинсталација.

Термоинжењеринг се током 35 година рада развио најпре у локалног лидера у областима извођења сложених машинских и електричних инсталација и система, а онда и угледног Генералног извођача комплетних радова, укључујући и архитектонско-грађевинске радове, на захтевним индустријским пројектима и јавним објектима. На тај начин је Термоинжењеринг постао спеман да одговори и најкомпликованијим захтевима изградње сложених индустријских и јавних објеката и система и такви пројекти већ годинама представљају основни и највећи део пословања компаније.

Наша мисија је стварање додатне вредности за наше клијенте разумевањем њихових могућности и потреба, процеса и кадровског потенцијала тако да и они могу задобити поверење својих купаца и континуирано побољшавати квалитет сопствених производа.

Такво опредељење захтева од свих чланова Термоинжењеринговог тима да у процесу уговарања, реализације, испоруке и одржавања, у свим сегментима рада, укључујући квалитет, безбедност, здравље, еколошку и социјалну одговорност, употребљавају све своје вештине и знања.

Етика и самосталност

Наша етика је заснована на интегритету, самосталности и независности компаније и оних који у њој раде. Јасно утврђена политика квалитета, политика заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду и њихова усаглашеност са светским захтевима и стандардима интегрисаног система менаџмента је гарант наше легитимности, очувања животне средине и заштите здравља и безбедности запослених.

Поверење корисника

Стицање и очување поверења корисника постижемо јасно дефинисаним квалитетом, усаглашеним са законима, стандардима и дугогодишњом добром праксом како нашом тако и наших сталних добављача, као и потпуним остварењем утврђених циљева.

Однос према клијентима

У сваком делу света, независно од културолошких разлика, наши унутрашњи и спољни односи су засновани на поштовању према људима, њиховом таленту и трајним доприносима.

Заједнички дух и организација

Наш дух заједништва је укорењен у знању, чврстини, осећају посвећености свих запослених остварењу циљева квалитета, заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду.

Ми учимо из сваке ситуације и ширимо сазнања у циљу побољшавања индивидуалног и колективног искуства и у циљу јачања потенцијала предузећа.

Понуда

Настојимо да своју понуду на тржишту редовно унапређујемо ради општег побољшања у пословању и у условима за људе.

Технички и технолошки напредак нам помажу да напредујемо у знању и иновацијама, а у циљу побољшања наших производа и пружања квалитетнијих услуга.

Термоинжењеринг је увео и спроводи интегрисани систем управљања квалитетом према ИСО 9001, заштитом животне средине према ИСО 14001 и безбедношћу и здрављем на раду према ИСО 45001.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 2016. године издаје решење којим се утвђује да Термоинжењеринг испуњава услове за добијање лиценце за извођење радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове гређевинарства, или надлежни орган аутономије покрајина.