СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ

СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ

Одељење за сервис својим активностима обезбеђује поузданост рада и трајност уграђене опреме и инсталација из области термотехнике.

Сервисни тим стоји на располагању за решавање свих проблема како у току одабира и монтаже опреме и инсталација, тако и у постпродајном и експлоатационом периоду.

Одељење за сервис Термоинжењеринга нуди широк спектар услуга:

 • Техничка подршка, стручна и техничка помоћ и консултације
 • Монтажа ХВАЦ опреме и пуштање уграђене опреме у погон, са подешавањем радних и жељених параметара
 • Превентивно одржавање опреме и инсталација грејања, хлађења и вентилације:
  – производно-индустријских објеката
  – комерцијалних објеката, тржних центара и сл.
  – складишно-магацинских објеката
  – пословних објеката, објеката финансијских институција, банака и сл.
 • Корективно одржавање, интервенције, дефектаже и поправке опреме, система и инсталација по позиву Корисника.
  Сервисни тим Термоинжењеринга обезбеђује услуге дежурних сервисних екипа, могућност праћења рада система и могућност сервисних интервенција у току 24 часа, сваким радним даном, данима викенда, као и у току државних и верских празника.
 • Продаја, испорука и уградња оригиналних резервних делова опреме за грејање, хлађење и вентилацију, пре свега резервних делова опреме коју Термоинжењеринг заступа: Daikin / McQuay, Еvapco, Condair, Vertiv / Еmerson.
 • Обука за коришћење, управљање и одржавање ХВАЦ система, техничког особља Корисника, како у теоријском делу, у просторијама Термоинжењеринга, тако и у практичном делу, на објектима Корисника.

Корисницима стоји на располагању стручан тим инжењера и техничара који поседују међународне сертификате произвођача опреме и који је опремљен квалитетним алатима и мерним инструментима.

РЕФЕРЕНЦЕ
 • Нестле, Сурчин
 • BОYSEN Abgassysteme, Суботица
 • SIMENS, Суботица
 • COOPER TIRE, Крушевац
 • ТIGAR TYRES, Пирот
 • FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, Крагујевац
 • BELGRADE AIRPORT, Београд
 • КROMBERG & SCHUBERT, Крушевац
 • СОКО ШТАРК, Београд
 • БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ, Београд
 • INPHARM, Земун
 • ЖИТОПРОМЕТ МЛИН АД Сента
 • TARKETT, Бачка Паланка
 • КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, Боград
 • RAIFFEISEN БАНКА, Београд
 • ОТП БАНКА, Београд
 • ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, Београд
 • БЕОГРАДСКА БЕРЗА, Београд
 • GLOBAL TRADE CENTER, Београд
 • АТRIUM BELGRADE OFFICE, Београд
 • Пословни објекти АБО, Нови Београд
 • УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
 • Рачунски центар, Београд
 • MOBIL MEDIA, Београд
 • МHМ PEXIМ, Београд
 • VLATACOM, Београд
 • Vega It,, Нови СадАССЕЦО, Београд
 • МАЛО ПОЗОРИШТЕ ДУШКО РАДОВИЋ, Београд
 • Централна зграда Универзитета у Новом Саду
 • ТРЖНИ ЦЕНТАР РАЈИЋЕВА, Београд
 • Lidl,Стара Пазова
 • ВИШИ СУД, Београд
 • КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР, Сарајево