ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРООРМАНА

У оквиру Термоинжењеринга послује радионица за производњу разводних електроормана. Процес производње обављају 2 инжењера техничке припреме и 12 техничара.

Пројектовање разводних ормана и израда техничке документације се обавља у програмским пакетима Autocad Electrical iePlan.

У радионици се израђује широка палета нисконапонских разводних ормана (<1.000В):

 • Нисконапонска разводна постројења (до 4.000 А)
 • Разводни ормани за дистрибуцију електричне енергије
 • Разводни ормани за напајање технолошке и процесне опреме
 • Разводни ормани за напајање општих потрошача
 • Разводни ормани електромоторног погона
 • Разводни ормани аутоматског управљања.

Процедуре за производњу и испитивање разводних ормана које су саставни део документације квалитета Термоинжењеринга обезбеђују висок квалитет производа и штедљивост. Сваки разводни орман подлеже радионичком испитивању у складу са стандардом ИЕЦ 61439 и о томе Термоинжењеринг издаје уверење о усаглашености са стандардом.

Ормани произведени у радионици Термоинжењеринга поседују типски атест – сертификат који омогућава несметани увоз и уградњу ормана на територији РускеФедерације (ГОСТ-Р сертификати).

Приликом израде електроормана, користи се нисконапонска опрема водећих светских произвођача: Siemens, АBB, Schneider Electric.

РЕФЕРЕНЦЕ
 • Нестле, Сурчин
 • Boysen Abgassysteme, Суботица
 • Cooper Tire, Крушевац
 • Тigar Tyres Пирот
 • Јokey, Нова Пазова
 • Фабрика дечје хране, Добановци-Београд
 • Палата правде, Београд
 • Purna pharmaceuticals, Белгија
 • Тranker Pharmaceuticals, Белгија
 • Тrelleborg, Рума
 • Аspectus Pharma, Скопље, Македонија
 • Contitech fluidi, Суботица
 • Pharma Swiss, Београд
 • Галеника, Београд
 • Novartis, Русија
 • Valenta, Русија
 • ХЕ Зворник, Зворни
 • Simens фабрика ветрогенератора, Суботица
 • Музеј савремене уметности, Београд
 • Народни музеј, Београд
 • Хотел Меriot, Београд