ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И СИСТЕМИ

Термоинжењеринг као систем интегратор у области телекомуникационих и сигналних инсталација, нуди консалтинг, пројектовање, имплементацију решења, као и обезбеђен сервис за време гарантног и вангарантног периода.

Нудимо обједињена решења у области телекомуникационих и сигналних инсталација и система. Интегрисана и обједињена решења унапређују пословне процесе у смислу ефикасности и поузданости.

 • Сервер сале и дата центри
 • Структурно кабловски системи – активна и пасивна мрежна опрема
 • Видео интерфонски системи
 • Телефонски системи
 • Дигитал сигнаге системи
 • Системи за аудио и мултимедијално информисање о експонатима
 • Системи озвучења
 • Системи за евиденцију радног времена
 • Системи за дистрибуцију тачног времена

Sprečavanje provala i krađa i drugih protivpravnih radnji je preduslov uspešnog poslovanja. Projektovanje, implementacija i održavanje ovih sistema kao i bavljenje poslovima tehničke zaštite je regulisano Zakonom o privatnom obezbeđenju. U skladu sa tim pratimo proces implementacije od početka do kraja.

 • Системи видео надзора
 • Системи контроле приступа
 • Противпровални системи
 • Системи заштите експоната од крађе
 • Периметарска заштита
 • Системи за контролу рада чуварске службе
 • Системи за евиденцију радног времена
 • Интеграција система техничке заштите

Системи за рану детекцију и дојаву пожара и повишене концентрације гаса.

 • Системи за детекцију и дојаву пожара
 • Аспирациони системи
 • Системи за управљање гашењем
 • Детекција гасова
Reference:
 • Теленор дата центар;
 • Atlantic group дата центар;
 • Бизерба, Ваљево;
 • Нестле, Сурчин;
 • Boysen Abgassysteme, Суботица;
 • Палата правде, Београд;
 • Фабрика Дечје Хране, Добановци;
 • Cooper Tire, Крушевац;
 • Народни музеј, Београд;
 • Музеј савремене уметности, Београд;
 • Зграда Универзитета Нови Сад;
 • Tigar Tyres, Пирот;
 • Tigar Tyres, нова Ваљара, Пирот;
 • Contitech, Суботица;
 • Trelleborg (Митас), Рума;
 • Главни поштански центар, Земун;
 • Галеника, Београд;
 • PharmaSwiss, Београд;
 • Пословна зграда Ред Стрипе, Нови Београд;
 • Југословенско драмско позориште, Београд;
 • Инпхарм, Земун; Ковница новца, Београд;