Дата центри

ДАТА ЦЕНТРИ

Континуитет пословања је у данашње време приоритетни задатак сваког дата центра.

Сигурност и доступност података, стабилност, флексибилност, скалабилност, модуларност и безбеднострада вашег дата центра су основни задаци које постављамо испред себе приликом дизајнирања,изградње и пуштања у рад сваког дата центра.

Термоинжењеринг је партнер компаније Вертив и кроз међусобну сарадњу обезбеђујемо пројектовање, имплементацију, пуштање у рад, сервис и одржавање Дата центара као и следеће опрему: