ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ

ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ КАО ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ

Термоинжењеринг посебну пажњу посвећује пројектима „Пројектовања и изградња” или пројектима по систему “кључ у руке”, познатим и по скраћеници EPC (Engineering, Procurement and Construction).

Термоинжењеринг у овим моделима уговора преузима сву одговорност за исправност техничких решења, задовољења тражених техничких параметара и испуњења комплетне функционалности објекта.

Неретко у договору са корисником Термоинжењеринг може преузети комплетну администрацију исходовања свих неопходних услова и дозвола (локацијска, грађевинска, употребна).

По завршетку изградње и издавања употребне дозволе Термоинжењеринг нуди корисницима одржавање свих техничких система и редовне сервисе опреме.

Као Генерални извођач Термоинжењеринг изводи комплетне архитектонско-грађевинске радове.

КАО ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОЂАЧ, ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ ЈЕ ИЗВЕО СЛЕДЕЋЕ ПРОЈЕКТЕ:
  • Нестле, Сурчин
  • Галеника, фабрика чврстих фармацеутских форми, Београд
  • PharmaSwiss, фабрика чврстих фармацеутских форми, Београд
  • Административна зграда Универзитета, Нови Сад
  • Tigar Tyres, нова производа хала за производњу пнеуматика за моторна возила и складиште сировина, Пирот
  • Tigar Tyres, нова Ваљара, погон за производњу смеше за производњу пнеуматика, Пирот
  • Contitech, нова производна хала за производњу челичних хидрауличких цеви за моторна возила, Суботица
  • Trelleborg (Mitas), нова производна хала за производњу пнеуматика за шумска и пољопривредна возила, Рума
  • Фабрика Дечје Хране, нови производни погон, Београд
  • Cooper Tire, нова производна фабрика за производњу пнеуматика за моторна возила, Крушевац