АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ

Основне делатности Термоинжењеринга у области аутоматског управљања су централизовање управљања процесима, аутоматизација процеса климатизације као и централизовање управљања осветљењем објеката и надзор над потрошњом енергије.

Термоинжењеринг нуди решења за аутоматско управљање, израду пројеката аутоматског управљања као и адаптацију постојећих пројеката.

У процесу аутоматизације објеката, система и процеса остварујемо максимални комфор за корисника, једноставно управљање системима, оптимизовану потрошњу енергије и ефикасно одржавање објеката.

Појединачне делатности којима се бавимо:

 • Испорука и уградња мерне опреме и актуатора
 • Испорука и уградња активне опреме ПЛЦ и интерфејса
 • Испорука и уградња сервер рачунара и ИТ опреме за БМС
 • Израда програма за ПЛЦ, за аутоматско вођење процеса
 • Израда програма за комуникацију са уређајима и машинама
 • Израда програма за панеле за локално управљање
 • Израда програма за централно управљање БМС
 • Израда комплетних решења за даљински и wеб приступ системима
 • Израда техничке документације
 • Израда упутстава за употребу и коришћење система
 • Израда квалификационе документације и анализе ризика према ГМП стандарду
 • Извођење тестова за квалификацију система.
РЕФЕРЕНЦЕ
 • Нестле, Сурчин
 • Boysen Abgassysteme, Суботица
 • Cooper Tire, Крушевац
 • Палата правде, Београд
 • Народни музеј Србије, Београд
 • Фабрика дечије хране, Добановци
 • Тigar Tires, Пирот
 • Tigar, Ваљара, Пирот
 • Музеј савремене уметности, Београд
 • Централна зграда Универзитета, Нови Сад
 • Mitas производни погон, Рума
 • Simens погон ветрогенератора, Суботица
 • Српска академија наука и уметности, Београд
 • Галеника, Земун
 • Pharmaswis, Београд
 • Хемофарм, Вршац
 • Фармацеутска фабрика Purna, Белгија
 • Фармацеутска фабрика Tranker, Белгија
 • Фармацеутска фабрика Novaris, Русија
 • Фармацеутска фабрика Inpharm, Београд
 • Хотел Мarriott, Београд
 • Хотел Извор, Аранђеловац
 • МУП стара зграда, Беогерад
 • Институт Торлак лабораторије, Београд