SIMENS – ФАБРИКА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

Више пројеката. Успешно је завршена изградња Производне Хале у Фабрици Ветрогенератора Simens-Loher у Суботици (Хале 1 и 2).Термоинжењеринг је радио на извођењу грађевинских радова, термотехничких и електро инсталација.

Related Posts