MITAS -TRELLEBOG

Завршен пројекат изградње новог објекта у оквиру индустријског комплекса “Мitas” у Руми. Површина објекта 10.000м2.

Радови које смо изводили на објекту су; Грађевински и архитектонски радови, Интерне саобраћајнице, партерно уређење, Инсталација и повезивање процесне опреме, Машинске инсталације, КГХ, Електроинсталације (напајање, телекомуникационе и сигналне инсталације), трафостаница 20/0.4 кВ,Аутоматско управљање, СЦАДА, Противпожарна инсталација, Водовод и канализација

Related Posts