ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Термоинжењеринг је у конзорцијуму са предузећем “Интер-коп” Мишар уговорио и успешно завршио радове на изградњи Централне зграде Универзитета у Новом Саду.

Радови који су били обухваћени су грађевински, електроинсталације, термотехничке инсталације и системи за аутоматско управљање.

Related Posts