ФАБРИКА ДЕЧЈЕ ХРАНЕ

Изграђен нови производно-пословни објекат – Фабрика дечје хране површине 14.000м2

Радови који су изведени су: Грађевински и архитектонски радови, Интерне саобраћајнице, партерно уређење, Инсталација и повезивање процесне опреме, Панели чистих соба, Машинске инсталације, КГХ, Електроинсталације (напајање, телекомуникационе и сигналне инсталације), трафостаница 35/0.4 Кв, Аутоматско управљање, СЦАДА, Противпожарна инсталација, Водовод и канализација, Третман отпадних вода.

Related Posts