ТИГАР ВАЉАРА

Термоинжењеринг је у конзорцијуму са Денезом М инжењеринг уговорио пројектовање, исходовање дозвола и изградњу новог објекта Ваљаре у оквиру индустријског комплекса Тигар Тyрес у Пироту који је и успешно завршен

Овај објекат је један од најзахтевнијих пројеката у смислу пројектовања и изградње. Ваљара се састоји од три дела:

  • Производни део са укупном висином од 44м
  • Спољна зона силоса са дубином од -8м
  • Анекс са канцеларијским и пратећим простором

Шест силоса са 288 м3 запремине, постављених на челичну конструкцију, повезани су са технолошком опремом преко пнеуматског транспортног система. Две производне линије за гумену смесу имају три миксера запремине 320, 550 и 1000 литара. Механички транспорт материјала омогућен је путем транспортног система

Related Posts