НА КРОВУ СВЕТА

Mont Blanc – Chamonix

Термоинжењеринг је био спонзор једног члана експедиције у организацији David’s Adventure Teamу освајању врха Моnt Blanc (4.810m).