ПАЛАТА ПРАВДЕ

Термоинжењеринг је као члан групе понуђача са Предузећем Градина доо Земун уговорио реконструкцију објекта Палата Правде у Савској улици у Београду.

Уговорени радови обухватају радове на електроинсталацијама јаке и слабе струје, термотехничким инсталацијама и системима за аутоматско управљање.

Related Posts