МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Термоинжењеринг је са предузећима Кото доо Београд, Еxing B&P доо Београд и Термовент Комерц из Београда успешно завршио реконструкцију објекта Музеја Савремене Уметности у Београду на извођењу грађевинских, грађевинско-занатских радова, радова на електроинсталацијама јаке и слабе струје, термотехничким инсталацијама и системима за аутоматско управљање.

Related Posts