ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У ГАЛЕНИЦИ

Успешно завршени сви радови у новој Фабрици чврстих фармацеутских производа ГАЛЕНИКА. Дана 07.09.2010. потписан је протокол о завршетку свих радова без примедби на квалитет.

Завршено је пуштање свих технолошких и техничких система у рад и извршена је валидација свих квалификованих инсталација.

Термоинжењеринг је био ангажован као подизвођач италијанској компанији IМА и шпанској ТPRO које су носиоци изградње ове фабрике, једне од најмодернијих у целом региону.

Предмет уговора биле су све врсте електроинсталација (трафо станица, напајање потрошача, сигналне и телекомуникационе инсталације, противпожарна инсталација и контрола приступа, инсталације аутоматског управајања и ЦСНУ, инсталације КГХ (ХВАЦ) и других машинских система, инсталација пречишћене воде (PW) и компримованог ваздуха (ЦА), инсталације повезивања свих технолошких машина са потребним фуидима и енергијом, инсталације водовода и канализације. Вредност инвестиције је 46 М€ и она ће производити 2,1 милијарде таблета годишње.

Related Posts