PALATA PRAVDE

Termoinženjering je kao član grupe ponuđača sa Preduzećem Gradina doo Zemun ugovorio rekonstrukciju objekta Palata Pravde u Savskoj ulici u Beogradu.

Ugovoreni radovi obuhvataju radove na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Related Posts