MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

Termoinženjering je sa preduzećima Koto doo Beograd, Exing B&P doo Beograd i Termovent Komerc iz Beograda uspešno završio rekonstrukciju objekta Muzeja Savremene Umetnosti u Beogradu na izvođenju građevinskih, građevinsko-zanatskih radova, radova na elektroinstalacijama jake i slabe struje, termotehničkim instalacijama i sistemima za automatsko upravljanje.

Related Posts